CHUYÊN CUNG CẤP SỈ VÀ LẺ CÁC LOẠI TRÁI CÂY TƯƠI SẠCH DO CHÍNH NÔNG TRẠI OGREENY TRỒNG - CHUẨN VIETGAP, GLOBAL GAP, 100% ORGANIC.

Home / BRANCHES

BRANCHES

Opening Hours

121 Geylang East Central

09:30AM – 10:00PM

440 Bukit Batok Ave 8

09:30AM – 10:30PM

542B Serangoon North Ave 3

09:30AM – 09:30PM

2 Bukit Batok Street 23

09:00AM – 09:30PM