CHUYÊN CUNG CẤP SỈ VÀ LẺ CÁC LOẠI TRÁI CÂY TƯƠI SẠCH DO CHÍNH NÔNG TRẠI OGREENY TRỒNG - CHUẨN VIETGAP, GLOBAL GAP, 100% ORGANIC.

Home / CHÍNH SÁCH BẢO MẬT THÔNG TIN

CHÍNH SÁCH BẢO MẬT THÔNG TIN

Rau Quả Sạch OGreeny không bán, chia sẻ hay trao đổi thông tin cá nhân của khách hàng thu thập trên trang web cho một bên thứ ba nào khác. Thông tin cá nhân thu thập được sẽ chỉ được sử dụng trong nội bộ cửa hàng.

1. Mục đích và phạm vi thu thập thông tin

– Rau Quả Sạch OGreeny không bán, chia sẻ hay trao đổi thông tin cá nhân của khách hàng thu thập trên trang web cho một bên thứ ba nào khác. Thông tin cá nhân thu thập được sẽ chỉ được sử dụng trong nội bộ cửa hàng.

Khi quý khách cung cấp thông tin cho chúng tôi, thông tin cá nhân mà chúng tôi thu thập bao gồm:

– Tên Khách hàng
– Địa chỉ Email
– Số điện thoại
– Địa chỉ giao hàng
– Tên người nhận

Những thông tin trên sẽ được sử dụng cho một hoặc tất cả các mục đích sau đây:

– Giao hàng cho quý khách đã mua tại Rau Quả Sạch OGreeny 

– Thông báo về việc giao hàng và hỗ trợ khách hàng
– Cung cấp thông tin liên quan đến sản phẩm
– Xử lý đơn đặt hàng và cung cấp dịch vụ của chúng tôi theo yêu cầu của quý khách.

 

2. Phạm vi sử dụng thông tin

– Thông tin cá nhân thu thập được sẽ chỉ được sử dụng trong nội bộ cửa hàng . Chúng tôi có thể chia sẻ tên và địa chỉ của quý khách cho dịch vụ chuyển phát nhanh hoặc nhà cung cấp của chúng tôi để có thể giao hàng cho quý khách.

 

3. Thời gian lưu trữ thông tin

– Chúng tôi lưu trữ thông tin là 2 năm (dữ liệu máy tính).

– Đối với thông tin cá nhân chúng tôi chỉ xóa đi dữ liệu này nếu khách hàng có yêu cầu.

4. Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân

Hộ kinh doanh Rau Quả Sạch OGreeny

2/17, khu phố 4, P. Tân Biên – Tp. Biên Hòa – Đồng Nai
Điện thoại: 0896861551 – 0797281271

5. Cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng

– Tại Rau Quả Sạch OGreeny, sự riêng tư của khách truy cập của chúng tôi là cực kỳ quan trọng.

– Chúng tôi sẽ không chia sẻ thông tin của quý khách cho bất kỳ một công ty nào khác ngoại trừ những công ty và các bên thứ ba có liên quan trực tiếp đến việc giao hàng mà quý khách đã mua tại Rau Quả Sạch OGreeny. Trong một vài trường hợp đặc biệt, www.ogreeny.vn có thể bị yêu cầu phải tiết lộ thông tin cá nhân, ví dụ như khi có căn cứ cho việc tiết lộ thông tin là cần thiết để ngăn chặn các mối đe dọa về tính mạng và sức khỏe, hay cho mục đích thực thi pháp luật. Chúng tôi cam kết tuân thủ Đạo Luật Bảo Mật và các Nguyên Tắc Bảo Mật Quốc Gia.

– Nếu quý khách tin rằng bảo mật của quý khách bị www.ogreeny.vn xâm phạm, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi tại địa chỉ email ogreeny.store@gmail.com để được giải quyết vấn đề.